Locuri : Teatre

Teatrul German de Stat

Primele referiri cu privire la teatrul în limba germană în Timișoara datează din secolul al XVIII-lea. Datorită trupelor ambulante de la Berlin, Viena și Pesta, viața teatrală din Timișoara a cunoscut o perioadă de înflorire în epoca respectivă. În 1758 s-a amenajat în fosta clădire a magistraturii sârbești o sală destinată exclusiv spectacolelor de teatru. La 22 septembrie 1875 s-a ridicat cortina Teatrului „Franz Josef” din Timișoara, clădire reprezentativă care marchează centrul orașului și astăzi, cand adăpostește – fapt unic în Europa – teatre dramatice în trei limbi: română, germană şi maghiară, precum și Opera Națională Română Timișoara. Scena germană timișoreană a fost înființată la 1 ianuarie 1953 printr-un Decret al Consiliului de Ministri ca Secţie germană a Teatrului de Stat Timișoara.

În 1956, teatrul dobândește independență administrativă devenind Teatrul German de Stat Timișoara.