Locuri : Centre și Institute

Asociația Culturală „Compania D’ Arte”

COMPANIA D’ARTE

"Compania D’Arte" are drept obiective promovarea artei și culturii, dezvoltarea relațiilor interculturale naționale și internaționale, dezvoltarea cadrului social-cultural pe baza unui management cultural activ, integrarea categoriilor sociale defavorizate prin intermediul artei. "Compania Da’Arte" își propune prin inițierea unor proiecte culturale de impact, să contribuie la dezvoltarea vieții culturale din România, să susțină ținerii artiști, să contribuie la integrarea în societate a categoriilor sociale defavorizate, prin intermediul artei și culturii. "Compania Da’Arte" susține și promovează cu preponderență, arta și cultura contemporană , care se naște acum și aici, ai căror martori și beneficiari direcți suntem. "Compania D’Arte" încearcă, împreună cu alte ONG-uri și cu instituții de învățământ și cultură, să găsească noi modalități de acțiune culturală pe scena culturală românească, să propună publicului și artiștilor spații inovatoare destinate acțiunilor culturale.

În prezent strategia de acțiune a Companiei D’Arte dezvoltă trei direcții de acțiune culturală: promovarea artei și culturii, a tinerilor artiști și oameni de cultură; incluziunea socială a categoriilor sociale defavorizate prin intermediul artei și culturii; educarea tinerilor prin intermediul artei, educarea consumatorului de artă.